Takich jak on jest tylko dwóch w kraju

Artykuł przeprowadzony przez redaktor MARLENĘ MECH dla serwisu dws.doba.pl.

Zaczęło się od filmów z Bruce’m Lee i Karate. Potem było wojsko, później ochrona VIP-ów, a dziś takich jak on jest tylko dwóch w kraju. O tym jak z Szefa Działu Handlowego stał się instruktorem grupy narodowej wyszkolenia Krav-Maga na Polskę dla Doba.pl opowiada świdniczanin Tadeusz Dubicki.

takichjakon1Tadeusz Dubicki ze Świdnicy został w grudniu 2012 w Izraelu został powołany do NATIONAL INSTRUCTOR TEAM” – KRAV – MAGA KMG POLAND – National Instructor Team of Poland.

Jako jeden z dwóch Polaków należący do narodowej grupy instruktorów świdniczanin, odpowiedzialny jest za wyszkolenie instruktorów w Polsce oraz wsparcie prezydenta Krav Maga Eyala Yanilov w rozwoju KMG w Polsce.

Kiedy narodziła się u Pana pasja do Krav-Magi?
Czy już jako dziecko wiedział Pan co chce w życiu robić?

Od najmłodszych lat miałem zamiłowanie do sportów walki. Początkowo był to boks, następnie przyszły czasy Bruce’a Lee i czasy Karate. Po ukończeniu szkoły średniej zdałem pozytywnie psychotesty, testy z wiedzy i oczywiście testy fizyczne. Zostałem przyjęty jako 13 z 1200 kandydatów do szkoły wojskowej na kierunku działania specjalne i dywersyjno-rozpoznawcze, gdzie zdobyłem kwalifikacje dowódcy grupy specjalnej. Tam też po raz pierwszy zetknąłem się z namiastką systemów walki, gdzie jedynym kryterium była skuteczność i szybki czas rozwiązania “problemu”. Po odejściu do cywila zająłem się treningami Krav Maga. Początkowo poszukiwałem swojej drogi, więc nie wiedziałem tak na prawdę co będę robił dalej całe życie. Trenowałem już wtedy Krav-Maga, ale nie jawiła mi się jeszcze jako profesjonalna droga. Dopiero mając 33 lata zadecydowałem, że zajmę się Krav-Maga profesjonalnie. Postawiłem wszystko na jedną kartę. Zwolniłem się z pracy Szefa Działu Handlowego i zająłem się szkoleniami Krav-Maga.

takichjakon2

Świdniczanin Tadeusz Dubicki chroni kardynała Celestino Migliore, Szefa korpusu dyplomatycznego Watykanu w Polsce

Skąd w Panu taki upór i siła w dążeniu do doskonałości?

Myślę, że każdy człowiek po dokonaniu świadomego wyboru w swoim życiu powinien dążyć do samorealizacji siebie jako człowieka we wszystkich aspektach człowieczeństwa. Staram się rozwijać intelektualnie, moralnie-etycznie i oczywiście fizycznie. Gdy jeden z tych aspektów zostanie przerysowany, możemy łatwo stać się karykaturą człowieka. Albo “steroidowym fizolem”, albo “oschłym hiperintelenktualnym mózgowcem bez serca”, albo wreszcie “nadwrażliwym dewotem”. Wszyscy się zgodzą, że żadna z takich postaw nie jest właściwa. Bardzo pomogła i pomaga mi w tym myśl Jana Pawła II, który powiedział: “Musicie stawiać sobie wymagania, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

Myślę, że można zadać pytanie odwrotnie, dlaczego niektórzy ludzie nie wyznaczają sobie celów i nie dążą do realizacji świadomej drogi życiowej?

Dlaczego Krav Maga nie jest sportem?
Na czym ona polega?

W przypadku KRAV MAGA nie możemy mówić o sztuce walki, ale raczej o systemie walki. Różnica jest zasadnicza, ponieważ tutaj nie ma żadnych zawodów, a jedynym kryterium jest przetrwanie. Trudno ustalić reguły uczciwej rywalizacji sportowej i w weryfikacji wyników współzawodnictwa. Z założenia KRAV MAGA jest systemem walki, który naucza jak obronić się przed silniejszym, większym, uzbrojonym agresorem. Najczęściej gdy my stajemy się adresatami przemocy. Wtedy stajemy w bardzo niedogodnej sytuacji, ponieważ to agresor wybiera sobie nas jako ofiarę, wybiera miejsce i czas ataku oraz oczywiście techniczny i taktyczny sposób jej realizacji. Jedyną rzeczą jaką możemy zrobić – pracując w takim niedoczasie – bronić się wszelkimi najskuteczniejszymi sposobami, aby ocalić nasze życie i zdrowie. Na tym polega zasadnicza różnica pomiędzy uczciwym sportem, a realnym zagrożeniem. Krótko mówiąc uczymy poprzez KRAV MAGA jak obronić się gdy nasza obrona pozornie nie ma żadnych szans na powodzenie.

Co leżało w Pana obowiązkach kiedy był Pan żołnierzem jednostek specjalnych?

Celem było dowodzenie 5-6 osobowym zespołem komandosów, przenikających i realizujących cele na tyłach wroga: “neutralizowanie zagrożenia sprzętowego” ; “neutralizowanie zagrożenia osobowego”.

takichjakon3

Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej, były szef MSWiA i kontrwywiadu, chroniony przez Tadeusza Dubickiego

Co to oznacza, że jest Pan Instruktorem Policyjnym – z uprawnieniami międzynarodowymi (uprawnienia izraelskie).
Na czym polega ta praca?

Oznacza to, iż certyfikat ten został nadany przez organizację Izraelską, posiadającą swoje przedstawicielstwa w całym świecie. Jak wiemy policja izraelska boryka się na co dzień z zagrożeniami terrorystycznymi i są to problemy wymagające bardzo dużej wiedzy i bardzo wysokiego poziomu wyszkolenia. Oczywiście nie ujmując szkoleniu policjantów w różnych krajach Europy, możemy powiedzieć, że poziom zagrożenia porządku publicznego w Izraelu należy do jednego z najwyższych, więc poziom wyszkolenia policjantów w Izraelu również musi być na wysokim poziomie, aby na te zagrożenia odpowiadać i im zapobiegać.

Jeśli chodzi natomiast o międzynarodowy charakter uprawnień, polega on na tym, iż moje kwalifikacje są respektowane na całym świecie i po porozumieniu się w kwestiach organizacyjno-prawnych, mogę przeprowadzać szkolenia dla służb mundurowych na terenie całego świata.

Jak wyglądał egzamin w Izraelu?

Był to jeden z najtrudniejszych egzaminów jakie miałem okazję zdawać. Najtrudniejszy, ale zarazem bardzo sprawiedliwy i merytoryczny. Każdy z uczestników na koniec otrzymywał pełną informację o popełnionych błędach i potknięciach. Kryterium oceny było bardzo wysokie. Nawet ci co zdali z wyróżnieniem otrzymywali listę elementów, które mogą jeszcze udoskonalić. Gremium oceniające składało się z najwyższych stopni zebranych z całego świata. Byli to członkowie GLOBAL TEAMU na czele z prezydentem Krav Maga Eyalem Yanilov.

Czy zajmuje się Pan jeszcze jakąś inną dziedziną?
Ma Pan wyższe wykształcenie pedagogiczne, może coś w tym kierunku też Pan czyni?

Po pierwsze pomimo natłoku zadań treningów własnych i treningów dla adeptów i służb, staram się być dobrym ojcem i mężem. Staram się tak łączyć pracę z życiem rodzinnym, aby praca nie przysłoniła mi celu, dla której została stworzona.

Oprócz działalności Krav Maga, która jest główną, podejmuję jeszcze kilka aktywności;

– utworzyliśmy “AKADEMIĘ OBRONY SAGGITA” której celem jest szkolenie strzeleckie przeznaczone dla osób cywilnych oraz służb mundurowych w prywatnym zakresie.

– ochrona VIP – tutaj też bywa tłoczno i gorąco. Jednak przyjąłem klucz weryfikacji zleceń i ograniczyłem ich przyjmowanie tylko do tych osób, “które warto chronić”. Czyli takich przy, których stojąc obok i zapewniając im bezpieczeństwo, będę z tego dumny. Ma to oczywiście związek z tym kim jest ta osoba jako człowiek i jaki światopogląd prezentuje. Zdecydowanie odrzucam, często lukratywne oferty osób z “pierwszych stron” o wątpliwej reputacji, zbijających kapitał na szokowaniu tłumów.

– ekspertyzy zlecone dla SĄDOWNICTWA POLSKIEGO – w którym jestem biegłym w zakresie samoobrony, sztuk i systemów walki.

Jeśli chodzi natomiast o kwalifikacje pedagogiczne, przydają się one na co dzień podczas szkoleń Krav Maga i szkoleń strzeleckich.

Jakie wyzwania, plany ma Pan na przyszłość?

Być dobrym człowiekiem – TO DOPIERO WYZWANIE!!!

Masz pytanie ? Odpowiemy na nie jak najszybciej!
Krav Maga Messenger
Translate »
X